ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

 

Υπεύθυνος καθηγητής μαθήματος:

Α. Α. Μανδήλας,.Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διδάσκοντες

 • Γεώργιος Αληφαντής, πρώην Ελεγκτής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, email:    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Παναγιώτης Πάτσης, Μέτοχος της Ελεγκτικής Εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Άγγελος Ζωιτσάς, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Γεώργιος Βεζυργιάννης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.»,email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   

Σκοπός του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε σύγχρονα θέματα που άπτονται των φορολογικών ελέγχων. Γνωρίζοντας το θεσμικό πλαίσιο και τα στοιχεία ενδιαφέροντος και κινδύνου ενός φορολογικού ελέγχου οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός ελέγχου ως στελέχη μιας οικονομικής διεύθυνσης. Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται από ακαδημαϊκή και πρακτική σκοπιά με απώτερο στόχο ο σπουδαστής να προσεγγίζει τα θέματα της φορολογικής ελεγκτικής τόσο ως ελεγκτής όσο και ως ελεγχόμενος.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Είδη Φορολογικών Ελέγχων. Ελεγκτικές Υπηρεσίες και Αρμοδιότητές τους. Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος και Υποχρεωτικές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της Ελεγκτικής Φορολογικής Αρχής. Φορολογικές Διαφορές και Αιτιολόγηση Αμφισβήτησης Πορίσματος. Εξωλογιστικός Προσδιορισμός. Εκθέσεις Φορολογικής Αρχής.

 

Αξιολόγηση

Εργασία (coursework) 25% και γραπτές εξετάσεις (exams) 75%.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Αληφαντής Γεώργιος (2010), Ελεγκτική: Εκδόσεις: Διπλογραφία. ISBN: 978-618-81186-4.

 • Καραμάνης Κ. (2008), Σύγχρονη Ελεγκτική. Εκδόσεις Οικονομικού Πανεστημίου Αθηνών

 • Alvin A Arens, Randal J Elder, Mark S Beasley (2012). Auditing and Assurance Services: Global Edition, 14/E. Pearson Higher Education. ISBN-10: 0273754947.

 • Mark S. Beasley, Frank A. Buckless, Steven M. Glover, Douglas F. Prawitt (2012). Auditing Cases: An Interactive Learning Approach: International Edition, 5/E. Pearson. ISBN-10: 0132815591.

 • Marlene Davies, John Aston. (2011). Auditing Fundamentals. Financial Times Press. ISBN-10: 0273711733.

 • K. H. Spencer Pickett (2011). The Essential Guide to Internal Auditing, 2nd Edition. J. Wiley & Sons Ltd.  ISBN: 978-0-470-74693-6

 • Joseph T. Wells (2011). Principles of Fraud Examination, 3rd Edition. J. Wiley & Sons Ltd.

 • Terzakis, G. (1985), Applied Tax Audit. Stamoulis Publications

 

Εβδομάδα

Ημερομηνίες

Ύλη

Διδάσκοντες

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

18/10

Περίγραμμα μαθήματος - Εισαγωγή στην Ελεγκτική - Φορολογική Αναμόρφωση

Ζωιτσάς Α.

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

20/10

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

Ζωιτσάς Α.

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

16/10

Φορολογία Φυσικών Προσώπων

Βεζυργιάννης Γ

4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

3/11

Φορολογία Φυσικών Προσώπων

Βεζυργιάννης Γ

5Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

8/12

Φορολογία Νομικών Προσώπων

Πάτσης Π.

 

6Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

9/12

Φορολογία Νομικών Προσώπων

Πάτσης Π.

7Η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ

9/12

Φορολογία Νομικών Προσώπων

Πάτσης Π.

8Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

8-9/12

Εφαρμοσμένη Ελεγκτική

 

Αληφαντής Γ.

9Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

12/1

Εφαρμοσμένη Ελεγκτική

Αληφαντής Γ.

10Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

13/1

Εφαρμοσμένη Ελεγκτική

Αληφαντής Γ.

11Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

17/1

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου - Σύνοψη μαθήματος

Ζωιτσάς Α.

12Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

Guest speaker

13Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

Guest speaker

 

Ενδεικτικό περίγραμμα ύλης

 

Εισαγωγή στην Ελεγκτική

 • Αντικείμενο και Περιγραφή της Ελεγκτικής
  • Αντικείμενο της Ελεγκτικής
  • Διαφορά μεταξύ Ελεγκτικής και Λογιστικής
  • Ποιοι ενδιαφέρονται για τη διενέργεια ελέγχου
  • Στόχοι της Ελεγκτικής
 • Διάκριση Ελέγχων
  • Τακτικός έλεγχος (βήματα τακτικού ελέγχου - συμπεράσματα)
  • Προαιρετικός έλεγχος (σε ποιες περιπτώσεις διενεργείται)
  • Φορολογικός έλεγχος (βήματα τακτικού ελέγχου - συμπεράσματα)
   • Φορολογική Αναμόρφωση - Εξαγωγή Λογιστικών Διαφορών
   • Παρακρατούμενοι φόροι
   • Φορολογία Ακινήτων
   • Έλεγχος Χαρτοσήμου
 • Διαχειριστικός έλεγχος (σε ποιες περιπτώσεις διενεργείται)
 • Φορολογία Φυσικών Προσώπων
 • Εσωτερικός έλεγχος
 • Εξωτερικός έλεγχος
 • Διαφορές και Ομοιότητες Εσωτερικού και Εξωτερικού ελέγχου
 • Οι ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων
  • Ποιές είναι οι Οικονομικές καταστάσεις
  • Εσωτερικός Ελεγκτής
  • Εξωτερικός Ελεγκτής
  • Κανόνες δεοντολογίας
  • Ελεγχόμενα βιβλία 

Αρχές και Κανόνες Ελεγκτικής

 • Αρχές Ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων
 • Γενικές αρχές ελέγχου και ευθύνες των ελεγκτών
 • Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα
 • Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής
 • Aξιολόγηση και αντιμετώπιση του ελεγκτικού κινδύνου
  • Σχεδιασμός του Ελέγχου
  • Κατανόηση της ελεγχόμενης επιχείρησης
 • Ελεγκτική μαρτυρία
 • Ελεγκτική δειγματοληψία
 • Έλεγχος λογιστικών εκτιμήσεων
 • Ελεγκτικά συμπεράσματα και πιστοποιητικά
 • Τεκμηρίωση της ελεγκτικής γνώμης
  • Φύλλα εργασίας

Εφηρμοσμένη Ελεγκτική

 • Έλεγχος Παγίων
 • Έλεγχος εξόδων πολυετούς απόσβεσης
 • Έλεγχος των συμμετοχών και χρεογράφων
 • Έλεγχος των αποθεμάτων
 • Καταστροφή των ακατάλληλων αποθεμάτων και παγίων
 • Έλεγχος απαιτήσεων
 • Έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων και τοποθετήσεων σε τίτλους
 • Καταμέτρηση ταμείου
 • Έλεγχος εισπρακτέων επιταγών και λοιπών αξιών
 • Έλεγχος μεταβολών της Καθαρής Θέσης
 • Έλεγχος υποχρεώσεων
 • Έλεγχος Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα
 • Έλεγχος λογαριασμών εσόδων και εξόδων
 • Έλεγχος αμοιβών και εξόδων προσωπικού
 • Έλεγχος κόστους παραχθέντων και κόστους πωληθέντων
 • Έλεγχος λογαριασμών τάξεως

 

Εργασίες των ελεγκτών μετά από δικαστική εντολή

 • Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες
 • Έκτακτος έλεγχος ανώνυμης εταιρείας
 • Εκθέσεις Ελέγχων 

Εφαρμογές

 • Μελέτες περιπτώσεων (Case studies)