• Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ στην «Λογιστική και Ελεγκτική κ Διεθνείς Συναλλαγές» διαθέτουν την κατά το δυνατόν επάρκεια επιτυχίας στις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ.
 • Παροχή διδακτικού έργου
 • Συμμετοχή σε συνέδριο/σεμινάριο
 • Απαλλαγή από τις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Απαλλαγών
 1. Aντικείμενο αυτής της συνεργασίας θα είναι η υλοποίηση μελετών, ερευνών, σεμιναρίων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας
 2. Το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος (ΠΜΣ «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές» θα παρέχει την επιστημονική και ακαδημαϊκή γνώση και εμπειρία προς το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος μέσω των ειδικών σε γνωστικά αντικείμενα καθηγητών του.
 3. Το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος (ΟΕΕ, 2 ΠΤ)  θα αναθέτει την εκπόνηση μελετών και ειδικά οριζόμενων έργων ή τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, και άλλων ενημερωτικών προγραμμάτων.
 4. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται δια του παρόντος να συνεργάζονται μεταξύ τους κατά προτεραιότητα όταν πρόκειται για δράσεις που αφορούν την περιοχή (γεωγραφική-επιστημονική- επαγγελματική) όπου δραστηριοποιείται,  και αναπτύσσεται το κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Deloitte

2 Ιουνίου 2017, 1:08 pm Written by

4 θέσεις πρακτικής εργασίας στους καλύτερους σε απόδοση φοιτητές από ΤΩΡΑ!

StudySmart

2 Ιουνίου 2017, 1:09 pm Written by

DipIFR-Diploma in International Financial Reporting (ACCA)

 • Budapest
 • Vannes
 • Kavala
 • Birkenfeld
 • Riga
 • Sopron