ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπεύθυνος καθηγητής μαθήματος:

Κηπουρός Αναγνώστης, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Διδάσκοντες

 • Αναγνώστης Κηπουρός, Καθηγητής, ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Κοσμάς Κοσμίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Θεσσαλίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 •  Παντελής Κυρμίζογλου, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 •  Μιχαήλ Νικολαΐδης, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές λειτουργίες της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη χρηματοοικονομική λειτουργία κάθε επιχείρησης και οργανισμού. Παράλληλα επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία και τεχνικές που προσφέρονται στην Ελλάδα και διεθνώς. Έτσι οι φοιτητές, έχοντας αποκτήσει την αναγκαία αναλυτική ικανότητα, θα είναι σε θέση να λάβουν ορθολογικές αποφάσεις σχετικά με τον άριστο τρόπο χρηματοδότησης και διαχείρισης μιας οικονομικής μονάδας και κατ΄ επέκταση των προϊόντων της, από το ξεκίνημά της ως επενδυτική πρόταση και σε όλες τις μετέπειτα φάσεις της εξέλιξής της. Ειδικότερες ανάγκες όπως η κάλυψη της επιχείρησης έναντι κινδύνου, η βελτίωση της ρευστότητάς της, η δημιουργία πίστης, η δημιουργία κεφαλαίου – καθαρής θέσης κ.α., είναι ανάγκες διαφορετικές από φάση σε φάση, εξυπηρετούν άλλωστε διαφορετικούς επιμέρους στόχους και φυσικά, εκτιμώντας τον κίνδυνο που επίσης διαβαθμίζεται ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα της επένδυσης, αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις εκάστοτε διατιθέμενες πηγές και τεχνικές χρηματοδότησης.
Επιπρόσθετα οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τον τρόπο λήψης εταιρικών αποφάσεων σχετικά με τον προγραμματισμό επενδύσεων κεφαλαίου (capital budgeting), τόσο σε συμβατικές όσο και σε καινοτόμες επενδύσεις. Παράλληλα αναλύεται η απαραίτητη προετοιμασία και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να προσελκύσει εταιρικά κεφάλαια.

Περιεχόμενο μαθήματος

Λειτουργίες και στόχοι της Χρηματοοικονομική ανάλυσης και Διοίκησης και ο ρόλος των χρηματοοικονομικών αγορών.

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και σχεδιασμός

 •  Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως –ταμειακές ροές
 •  Ανάλυση δεικτών επίδρασης πληθωρισμού στην ανάλυση
 •  Χρηματοοικονομική πρόβλεψη
 •  Λειτουργική και Χρηματοοικονομική μόχλευση

 

Διαχείριση Κεφαλαίου κίνησης 

 •  Η φύση της ανάπτυξης ενεργητική και πρότυπη χρηματοδότηση
 •  Η χρηματική απόφαση και η διαδικασία σε σχέση με την διάρθρωση των επιτοκίων
 •  Η διαχείριση του κυκλοφοριακού ενεργητικού , πηγές βραχυχρόνιας χρηματοδότησης
 •  Διοίκηση και χειρισμοί για επενδυτικά χρεόγραφα και τους εισπρακτέους λογαριασμούς
 •  Διοίκηση Αποθεμάτων ανάλογα με την επιχειρηματική φάση και τα μοντέλα διαχείρισης Αποθεμάτων

 

Η διαδικασία του κεφαλαιακού προϋπολογισμού

 Η χρονική αξία χρήματος-ράντες και παρούσα αξία

 Αποτίμηση και ποσοστά απόδοσης

 Αποτίμηση ομολόγων και μετοχών

 Κόστος κεφαλαίου και άριστη κεφαλαιακή δομή

 Κεφαλαιουχικός προϋπολογισμός και ο κεφαλαιακός κίνδυνος

 

Μακροχρόνια χρηματοδότηση

 •  Κεφαλαιαγορές και χρηματοδότηση επιχειρήσεων
 •  Επενδυτικές τράπεζες και χρηματοδότηση από τις κεφαλαιαγορές
 •  Πηγές μακροχρόνιων πιστώσεων
 •  Χρηματοδότηση μέσω ομολογιών και leasing
 •  Χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων (μετοχών)και προμετοχών
 •  Διεθνή μακροχρόνια χρηματοδότηση( ADR’s κλπ)
 •  Μερισματική πολιτική και μη διανεμόμενα κέρδη

 

Χρηματοδότηση και εξαγορές/συγχωνεύσεις – η σημασία της διεθνούς χρηματοδότησης

 •  Κίνητρα και όροι διεθνών συναλλαγών
 •  Διεθνές χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ
 •  Το διεθνές χρηματοδοτικό περιβάλλον τράπεζες –ιδρύματα κτλ.
 •  Joint venture, συναλλαγματικές συμφωνίες και χρηματοδότηση διεθνών θυγατρικών.
 •  Συναλλαγματικές ισοτιμίες –επιδράσεως πληθωρισμούς και ισοτιμίες
 •  Διαχείριση του διεθνούς συναλλαγματικού κινδύνου
 •  Δάνεια και χρηματοδότηση για επιχειρηματική δράση
 •  Αγορές Ευρωδολαρίου και διεθνείς Αγορές μετοχών και ομολόγων

 

Ο ρόλος των χρηματοοικονομικών αγορών και ιδρυμάτων

 •  Χρηματαγορές-κεφαλαιαγορές. Πρωτογενείς και δευτερογενείς
 •  Είδη χρεογράφων που διαπραγματεύονται
 •  Αποτίμηση χρεογράφων
 •  Η διεθνοποίηση των χρηματοοικονομικών αγορών
 •  Ο ρόλος των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στις αγορές
 •  Ανασκόπηση τω ν ειδών των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων
 •  Λειτουργίες-Πηγές κεφαλαίων –Τραπεζικές κοινοτικές διατάξεις και εποπτεία τραπεζών
 •  Διεθνής τραπεζική και διεθνής ανταγωνισμός
 •  Η διεθνής πιστωτική κρίση και οι επιπτώσεις στα χρηματοοικονομικά μέσα
 •  Οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών και η νομισματική πολιτική
 •  αγορές χρεογράφων
 •  Χρηματαγορές
 •  Αγορές ομολόγων


Οι αγορές μετοχών

 •  Πρωτογενείς αγορές και IPO
 •  Χρηματιστήρια –Είδη και οργάνωση και μορφές προσφοράς μετοχών
 •  Επενδυτές και ο ρόλος τους στην αγοραία παρακολούθηση
 •  Η Διεθνοποίηση των μετοχικών Αγορών

 

Αγορές παραγώγων

 •  Αγορές μελλοντικών συμβολαίων και προϊόντων
 •  Αποτίμηση και κλείσιμο θέσεων των παραγωγών
 •  Μορφές FUTURES
 •  Αγορές OPTIONS

 

Εμπορική τραπεζική και τραπεζικό μάνατζμεντ

 •  Λειτουργίες-Πηγές κεφαλαίων –Τραπεζικές κοινοτικές διατάξεις και εποπτεία τραπεζών
 •  Διεθνής τραπεζική και διεθνής ανταγωνισμός
 •  Η διεθνής πιστωτική κρίση και οι επιπτώσεις στα χρηματ-κα μέσα

 

Πίνακας κατανομής των διδασκόντων  

Εβδομάδα Καθηγητής Περιεχόμενο
1η Εβδομάδα Κηπουρός Αναγν. Εισαγωγή – Διαχρονική Αξία Χρήματος
2η Εβδομάδα Κοσμίδης Κοσμάς Διαχρ. Αξία Χρημ. – Ανάλυση Χρηματ. Δεικτών
3η Εβδομάδα Καρτάλης Ν. Κόστος Κεφαλαίου
4η Εβδομάδα Καρτάλης Ν. Προϋπολογ. Επενδυτικού Κεφαλαίου
5η Εβδομάδα Κυριαζοπουλος Γ, Κίνδυνος και Προϋπολ. Επενδύσεων
6η Εβδομάδα Κηπουρός Αναγν. Ανάλυση Μόχλευσης
7η Εβδομάδα Κοσμίδης Κοσμάς Κεφαλαιακή Διάρθρωση
8η Εβδομάδα Κηπουρός Αναγν. Μερισματική Πολιτική
9η Εβδομάδα Κηπουρός Αναγν. Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης
10η Εβδομάδα Κηπουρός Αναγν. Διοίκηση Αποθεμάτων-- Διοίκηση Απαιτήσεων
11η Εβδομάδα Κηπουρός Αναγν. Λήζινγκ – ΕΚΕΣ Factoring –
12η Εβδομάδα Παπαχρίστου Γ. Case study-ΔΙΑΛΕΞΗ
13η βδομάδα Παπαχρίστου Γ. ΔΙΑΛΕΞΗ

 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Allen Linda, 1997, Capital Markets and Institutions:- A global view: - JOHN WILLEY.
 • Brealey, R.A and Myers S.C. ,2000, ‘’Principles of Corporate Finance’’, 7th ed., New York: McGraw-Hill.
 • Alexander G, and Sharpe W. and Bailey J. Bailey, 2001, ‘’Fundamentals of Investments’’, 3rd ed., New York: Prentice Hall.
 • Gordon, Myron J. (1962), The Investment, Financing and Valuation of the Corporation, Richard D. Irwin, inc. : Homewood, Illinois, 1962.
 • Sandomero Antonio and Barrel David, 2001, “Financial Markets Instrument and Institutions”, Irwin.
 • Saunders Cornett , 2003, Financial Markets and Institutions., Mc Crow - Hill - I.E.
 • Levich M. Richard:,2001, “International Financial Markets: Prices and Policies”, McGraw-Hill International Edition, 2nd Edition, 2001.
 • Levis, M. 1989. Stock market Anomalies. Journal of Banking and Finance, September: 675-696.
 • Βούλγαρη Π. Βασιλικη,2001, ή "Χρηματιστήριο - Χρηματοοικονομική Ανάλυση" ,Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Αποστολόπουλος Ι,Ν, ,Ειδικά θέματα Χρηματοδοτικής Διοίκησης, Εκδόσεις Σταμούλη ,2007.