ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Υπεύθυνος καθηγητής μαθήματος:

Α. Α. Μανδήλας,.Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διδάσκοντες

 • Βασίλειος Λουμιώτης, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Σ.Ο.Ε.Λ. Διευθυντής ΙΕΣΟΕΛ
 • Α. Α. Μανδήλας,.Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Αβραάμ Λουτρίδης, KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Διευθυντής Ελέγχου, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Μιχάλης Πιπιλιαγκόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα αυτό σκοπεύει να αναπτύξει τις δεξιότητες στη χρηματοοικονομική λογιστική και πληροφόρηση (βασισμένο στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ). Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση και έχει σχεδιασθεί για ειδίκευση στη λογιστική.

Το μάθημα έχει ως στόχο να αξιοποιήσει αυτή τη βάση και να εισαγάγει νέα θεωρητικά και πρακτικά θέματα πληροφόρησης. Στο μάθημα θα δούμε μια επιλογή από ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Ανάλυση της λογιστικής για πολυεθνικές. Μελέτες της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και χρηματοοικονομικά πρότυπα πληροφόρησης. Αξιολόγηση της προσπάθειας της διεθνούς λογιστικής εναρμόνισης.

 

Επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Learning Outcomes):

Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι σπουδαστές θα μπορούν:

 • Να χρησιμοποιήσουν μελέτες περιπτώσεων απο μια ευρεία σειρά εταιριών, σε διαφορετικούς τομείς, για να προσδιορίσουν κύρια θέματα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
 • Να χρησιμοποιήσουν ένα συνδυασμό αριθμητικών και θεωρητικών εργασιών.
 • Να μάθουν πρακτικές λογιστικές τεχνικές επιπρόσθετα των πιο στοχαστικών και αναλυτικών δεξιοτήτων.

 

Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος

Η κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικοομικών καταστάσεων, περιλαμβανομένων των θυγατρικών και των συγγενών, με την εφαρμοσγή του IFRS 3: Επιχειρηματικές Ενοποιήσεις και IAS 28: Λογιστική για Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις.

 

Εβδομάδα

Ύλη

Διδάσκοντες

1η Εισήγηση

Δ.Λ.Π 37. ΔΠΧΠ 1

Πιπιλιαγκόπουλος Μ.

2η-3η Εισήγηση

Δ.Λ.Π. 7

Ριζούλης Β.

4η-5η  Εισήγηση

Δ.Λ.Π.19,Δ.Λ.Π.21 Δ.Λ.Π.20-Δ.Π.Χ.Π.2, Δ.Π.Χ.Π. 5

Ριζούλης Β.

 

6 Εισήγηση

Δ.Π.Χ.Π 3, 10

ΔΠΧΠ 11, Δ.Λ.Π 28

Μανδήλας Α.

 

7η Εισήγηση

Δ.Π.Χ.Π 3, 10

ΔΠΧΠ 11, Δ.Λ.Π 28

Ανάθεση εργασίας

Μανδήλας Α.

 

8η Εισήγηση

Δ.Π.Χ.Π 3, 10

ΔΠΧΠ 11, Δ.Λ.Π 28

Λουμιώτης Β.

9η-10η Εισήγηση

Δ.Π.Χ.Π 3, 10

ΔΠΧΠ 11, Δ.Λ.Π 28

Λουμιώτης Β.

11η Εισήγηση

Δ.Λ.Π 11, 18

Λουτρίδης Μ.

12η Εισήγηση

Δ.Λ.Π 17

Λουτρίδης Μ.

12η Εισήγηση

Ειδική διάλεξη

 

13η Εισήγηση

Ειδική διάλεξη

 

 
 
 

Αξιολόγηση

Γραπτή Εργασία (coursework) 30% και γραπτές εξετάσεις (exams) 70%.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Picker R., Leo K., Loftus J., Wise V. Clark K. Alfredson K. (2013). Applying International Financial Reporting Standards. John Wiley & Sons. ISBN: 9780730302124.
 • Grant Thornton (2009). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς I.F.R.S. Αναλυτική παρουσίαση. 3 τόμοι Γ' έκδοση συμπληρωμένη. ISBN: 978-960-88419-9-4.
 • Διαφάνειες- Σημειώσεις μαθήματος
 • Αληφαντής Γ. (2008). Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Α. Εκδόσεις Διπλογραφία.ISBN:978-960-89648-4-6.
 • Αληφαντής Γ. (2009). Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Β. Εκδόσεις Πάμισος. ISBN:978-960-89648-6-0.
 • Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ. (2009). Ο «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ» ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ. Εκδόσεις Βρύκους.
 • Derry Cotter (2012). Advanced Financial Reporting. First Edition. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-73237-2.
 • Barry Elliott Jamie Elliott (2012). Financial Accounting and Reporting. Fifteenth Edition. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-76081-8.
 • Alexander D., Britton A.,Jorissen A.International Financial Reporting and Analysis, 3rd edition. Thomson Learning.ISBN: 978-1-84440-668-3.
 • Weetman P. (2011). Financial and Management Accounting. An introduction, fifth edition. Pearson Education Limited 2011. ISBN: 978-0-273-71842-0.
 • Stolowy H., Lebas M. (2006). Financial Accounting and Reporting. A global perspective. 2nd edition. Thomson Learning. 978-1-84480-250-0.
 • Kothari J., Barone E. (2006). Financial Accounting, an international approach. Prentice Hall. Pearson Education Limited 2009. ISBN: 978-0-27369-319-2.
 • Basioudis G. I. Financial Accounting (2010). A practical information. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-71429-3.
 • Walton P., Aerts W. (2006). Global Financial Accounting and Reporting. Principles and Analysis. Thomson Learning. 978-1-84440-265-4.
 • Κάντζος Κ (2003). Λεξικό Λογιστικής. Εκδόσεις Σταμούλη. ISBN: 960-351-349-0.