ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Υπεύθυνος καθηγητής μαθήματος:

Γιαννούλα Σ. Φλώρου, Καθηγήτρια ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διδάσκοντες

 • Γ. Φλώρου, Καθηγήτρια ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Σ. Δημητριάδης, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Κ. Κατρακυλίδης, Καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Π. Δελιάς, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Λ. Τσούργιαννης, Επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή του απαραίτητου θεωρητικού και εμπειρικού υπόβαθρου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφορικά με τη μεθοδολογία έρευνας και τη χρήση ποσοτικών μεθόδων της Περιγραφικής και της Επαγωγικής Στατιστικής για τη συγκέντρωση, την παρουσίαση, την ανάλυση και την αξιολόγηση δεδομένων δειγματοληπτικών ερευνών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης με συγκεκριμένο λογισμικό και στη στατιστική αξιολόγηση και επαγωγή των αποτελεσμάτων μιας έρευνας, με στόχο τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων γύρω από συγκεκριμένα προβλήματα του οικονομικού και όχι μόνον χώρου. Σκοπός επίσης του μαθήματος είναι η γνώση της μεθοδολογίας συγγραφής και παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας.

 

Επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα (LearningOutcomes):

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα: 

 • να σχεδιάσουν μια πρόταση έρευνας
 • να διαμορφώσουν τις κατάλληλες ερευνητικές και στατιστικές υποθέσεις γύρω από κάποιο πρόβλημα
 • να συλλέγουν και να παρουσιάζουν δειγματοληπτικά δεδομένα, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές ομαδοποίησης και μείωσης των διαστάσεων των δεδομένων
 • να διαμορφώσουν υποδείγματα απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης
 • να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες ποσοτικές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης δειγματοληπτικών δεδομένων
 • να χρησιμοποιούν με ευχέρεια ειδικό στατιστικό λογισμικό στην εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων ανάλυσης και ελέγχου των υποθέσεων
 • να αξιολογούν και να ερμηνεύουν επαγωγικά τα αποτελέσματα μιας έρευνας, με στόχο την ορθολογική λήψη αποφάσεων  αναφορικά με κάποιο πρόβλημα 
 
Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος 
 • Περιγραφή παρουσίαση δεδομένων
  • παρουσίαση δεδομένων
  • στατιστικά μέτρα
  • διαστήματα εμπιστοσύνης
  • δειγματοληψία
 • Έλεγχος Υποθέσεων
  • Διατύπωση και έλεγχος παραμετρικών υποθέσεων
  • έλεγχος Χ2
 • Πολυμεταβλητές μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων
  • Παραγοντική ανάλυση
  • Ανάλυση συστάδων
  • Ανάλυση διακύμανσης
  • Παλινδρόμηση
 • Μεθοδολογία Έρευνας
  • Δομή επιστημονικής εργασίας
  • Δεοντολογία έρευνας
  • Συγγραφή επιστημονικής εργασίας
  • Παρουσίαση επιστημονικής εργασίας

  

Πίνακας κατανομής των διδασκόντων 
 

Εβδομάδα

Ημερομηνίες

Ύλη

Διδάσκοντες

1Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Δεδομένα. Παρουσίαση δεδομένων. Κατανομές συχνοτήτων. Στατιστικά μέτρα (κεντρικής τάσης, διασποράς). Εκτιμητική: Σημειακή εκτίμηση και εκτίμηση διαστήματος, διάστημα εμπιστοσύνης

Φλώρου

2Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Στατιστικές υποθέσεις: Διατύπωση και έλεγχος στατιστικών υποθέσεων για τη μέση τιμή, τη διαφορά δύο μέσων. Σφάλματα στον έλεγχο υπόθεσης. 

Έλεγχος Χ2

Φλώρου

3Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Πολυμεταβλητές μέθοδοι στην ανάλυση δεδομένων: Παραγοντική ανάλυση.

Εφαρμογές με χρησιμοποίηση πραγματικών δεδομένων με το SPSS

Δημητριάδης

4Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Δειγματοληψία: Μέθοδοι δειγματοληψίας Σφάλματα δειγματοληψίας. Δημιουργία έρευνας με ερωτηματολόγια. 

Καταγραφή απαντήσεων ερωτηματολογίων

Τσούργιαννης

5Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Πολυμεταβλητές μέθοδοι στην ανάλυση δεδομένων:  Ανάλυση συστάδων

Εφαρμογές με χρησιμοποίηση πραγματικών δεδομένων με το SPSS

Δημητριάδης

6Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Ανάλυση διακύμανσης: Σκοπός χρησιμότητα, πεδία εφαρμογής. Οι υποθέσεις στην ανάλυση διακύμανσης. Έλεγχος καλής προσαρμογής. Πολλαπλές συγκρίσεις

Φλώρου

7Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Θέματα πολλαπλής Παλινδρόμησης δημιουργία εξισώσεων, προϋποθέσεις, ερμηνεία αποτελεσμάτων, σκοπός χρησιμότητα, ερμηνεία αποτελεσμάτων

Κατρακυλίδης

8η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Θέματα πολλαπλής Παλινδρόμησης δημιουργία εξισώσεων, προϋποθέσεις, ερμηνεία αποτελεσμάτων, σκοπός χρησιμότητα, ερμηνεία αποτελεσμάτων

Κατρακυλίδης

9Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Προηγμένα Θέματα πολλαπλής Παλινδρόμησης παραβίαση προϋποθέσεων, τρόποι διόρθωσης

Κατρακυλίδης

10Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Εισαγωγή - Είδη και στόχοι μιας ερευνητικής εργασίας. Γενική δομή μιας επιστημονικής εργασίας. Θέματα βιβλιογραφίας.

Φλώρου

11Η  ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Μεθοδολογία έρευνας. Δεοντολογία έρευνας, Είδη και στόχοι ερευνητικής εργασίας. Δομή, συγγραφή, παρουσίαση ερευνητικής εργασίας

Φλώρου

12Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

 Eπανάληψη Ανασκόπηση. Θέματα προηγούμενων εξετάσεων

Φλώρου.

13Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Ειδική διάλεξη

 

 
   

Αξιολόγηση

Εργασία (coursework) 20% και γραπτές εξετάσεις (exams) 80%.
 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Keller 2010, Στατιστική για Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, εκδ.  Επίκεντρο
 • Andy Field. (2016).  Η διερεύνηση της στατιστικής με τη χρήση του SPSS  της IBM, Προπομπός
 • Saunders, M., Lewis, P. Thornhill, A. Μέθοδοι έρευνας στις επιχειρήσεις & την οικονομία. Αθήνα: Δισίγμα, 2014.
 • Howard, K., Sharp, J., (1996). H επιστημονική μελέτη. Αθήνα: Gutenberg

 

Διαφάνειες- Σημειώσεις μαθήματος:

http://195.130.94.22/admoodle/course/view.php?id=14


Σχετική βιβλιογραφία

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Dawson, C. (2002). Practical Research Methods. New Delhi, UBS Publishers’Distributors.
 • Kothari, C.R.,(1985). Research Methodology- Methods and Techniques, New Delhi, Wiley Eastern Limited.
 • Kumar, R. (2005). Research Methodology-A Step-by-Step Guide for Beginners, (2nd ed.), Singapore, Pearson Education.
 • Marczyk, G. DeMatteo, D. & Festinger, D. (2005). Essentials of research design and methodology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Baez, B. (2002). Confidentiality in qualitative research: Reflections on secrets, power and agency. Qualitative Research, 2(1), 35–58.
 • Homan, R. (1992). The ethics of open methods. The British Journal of Sociology, 43(3), 321–332.
 • Munhall, P. (1988). Ethical considerations in qualitative research. Western Journal of Nursing Research, 10(2), 150-162.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Bell J. (2007). Πώς να συνάξετε μια επιστημονική  εργασία: Οδηγός επιστημονικής μεθοδολογίας, Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Cooper, H. (1998). Synthesizing Research: A guide to Literature Reviews (third edition), London: Sage
 • Eco, U. (1994). Πως Γίνεται μια Διπλωματική Εργασία, Αθήνα: Νήσος.
 • Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005). Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών,  Αθήνα: Κριτική.
 • Θεοφανίδης, Σ. (2002). Μεθοδολογία της επιστημονικής σκέψης και έρευνας:πως γίνεται η επιστημονική έρευνα και γράφεται μια επιστημονική  εργασία, Αθήνα: Μπένου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Ρόντος, Κ. & Παπάνης, Ε.(2006). Στατιστική έρευνα. Αθήνα: Ι Σιδέρης.
 • Παπάνης, Ε. (2010). Μεθοδολογία στο διαδίκτυο. Αθήνα: Ι Σιδέρης
 • Richards, L. (2005). Handling Qualitative Data: A Practical Guide. UK. Sage.
 • Warwick, D. and Lininger, Ch. (1995). The Sample Survey: Theory and Practice. New York: McGraw-Hill
 • Blaikie, N. (2003). Analyzing Quantitative Data. London: Sage

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ SPSS

 • Dennis Howitt and Dunkan Cramer. (2010). Introduction to Research Methods, Paperback.
 • Δημητριάδης, Ε. (2010). Στατιστικές εφαρμογές με τη χρήση του SPSS 17 και LISREL , Αθήνα: Κριτική.
 • Dawson, C. (2009). Introduction to Research Methods: A Practical Guide for anyone Undertaking a Research Project, 4th edition, How to Books.

 

Χρήσιμοι ιστότοποι

 • www.statistics.gr
 • www.esi-stat.gr
 • http://www.enbis.org/

δεδομένα των αγορών, συνοπτικά δεδομένα εταιριών/ κλαδικοί δείκτες κ.α.

 • www.bloomberg.com
 • www.yahoo.finance.com
 • www.smartmoney.com