ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υπεύθυνος καθηγητής μαθήματος:

Καλλιόπη Καλαμπούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διδάσκοντες

 • Καλλιόπη Καλαμπούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Σκοπός του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι οι εξειδικευμένοι φοιτητές να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση θεμάτων του εμπορικού δικαίου, στα πλαίσια του οποίου θα δραστηριοποιούνται οι ίδιοι ή θα καλύπτουν συμβουλευτικά τους πελάτες τους ή θα ασχολούνται επιστημονικά και ερευνητικά με σχετικά θέματα.
Με δεδομένο ότι η οικονομική και η νομική επιστήμη συνδέονται στενά για την αντιμετώπιση και επίλυση ζητημάτων της λογιστικής παρακολούθησης και της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντός και εκτός των συνόρων της χώρας μας, κρίνεται σκόπιμο να διδαχθεί το συγκεκριμένο μάθημα με την συγκεκριμένη ύλη διότι :

 •  Υπάρχουν πολλές μορφές συμβάσεων συνεργασίας στα πλαίσια της άσκησης εμπορικής-επιχειρηματικής δραστηριότητας με ειδικές ρυθμίσεις και λεπτομέρειες.
 •  Η επέκταση επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδος είναι αναγκαίο και επιβεβλημένο για την οικονομία φαινόμενο και πρέπει αυτός που ασχολείται με παρόμοια θέματα να γνωρίζει τον τρόπο επίτευξης της επέκτασης της επιχείρησης αλλά και την παρακολούθηση της λειτουργίας της (φορολογικές ρυθμίσεις, εφαρμοστέο δίκαιο κλπ).
 •  Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι γεγονός, οπότε πρέπει να γνωρίζει ο εξειδικευμένος επιστήμονας-επαγγελματίας του κλάδου αυτού τους τρόπους παροχής προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών αλλά και τους τρόπους προστασίας του αγοραστή ή του καταναλωτή παρόμοιων αγαθών.
 •  Τέλος, στο χώρο του υγιούς ανταγωνισμού και της αγοράς είναι απαραίτητο να διδαχθεί το δίκαιο του ανταγωνισμού, ελεύθερου και αθέμιτου και ειδικότερα οι νόμιμες μέθοδοι πωλήσεως αγαθών, η προστασία των επιχειρήσεων και της αγοράς από καταχρηστικές και παράνομες μεθόδους και από την εν γένει νόθευση του ανταγωνισμού, καθώς και οι διατάξεις της αθέμιτης διαφήμισης και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα διδάσκονται τους κανόνες και το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με :

 •  την επέκταση των επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδος,
 •  τις συμβάσεις franchising, factoring, laesing.
 •  τη σύμβαση «αποκλειστικής» αντιπροσώπευσης,
 •  το καθεστώς εκκαθάρισης των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού και φορολογικού δικαίου.
 •  τους κανόνες που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές,
 •  το δίκαιο του ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού με έμφαση στην αθέμιτη διαφήμιση και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,

Όλα τα παραπάνω θέματα θα προσεγγίζονται και αναλύονται τόσο από τη διάσταση του εθνικού-ελληνικού δικαίου όσο και από την πλευρά του ισχύοντος σχετικού ευρωπαϊκού δικαίου.

 

 
Πίνακας κατανομής των διδασκόντων 
 
 
Εβδομάδα Καθηγητής Περιεχόμενο
1η Εβδομάδα  Καλαμπούκα ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ – ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
2η Εβδομάδα Καλαμπούκα ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ – ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
3η Εβδομάδα Καλαμπούκα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
4η Εβδομάδα Καλαμπούκα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
5η Εβδομάδα Καλαμπούκα  ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6η Εβδομάδα Καλαμπούκα ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
7η Εβδομάδα Καλαμπούκα ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
8η Εβδομάδα Σινανιώτη  Η  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
9η Εβδομάδα Καλαμπούκα ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΣΕ
10η Εβδομάδα Μπότη  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
11η Εβδομάδα Καλαμπούκα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
12η Εβδομάδα  Κοτσίρης     ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13η Εβδομάδα Φινοκαλιώτης Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Ε. Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, Ελληνικό και Κοινοτικό, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 2004.
 • Ε. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, β’ έκδοση, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 2007.
 • Β. Αντωνόπουλος, Δίκαιο ΑΕ και ΕΠΕ, Σάκκουλας, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2009.
 • Β. Αντωνόπουλος, Δίκαιο Προσωπικών εταιριών, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 2007.
 • Σπήλιου Μούζουλα, Ο Ν. 3604/2007 για την αναμόρφωση και τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, Σάκκουλας, Αθήνα, 2008.
 • Ι. Ιγγλεζάκη, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, Επιτομή, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 2009.
 • Λ. Κοτσίρη, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 2003.
 • Ι. Λιναρίτη, Πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, Σάκκουλας, Αθήνα, 2005.
 • Μ-Θ. Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Σάκκουλας, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2009.