ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Χαραξτηριστικά αίθουσας

Χωριτικότητα 60 ατόμων για διάλεξη

25 πλήρως εξοπλισμένοι προσωπικοί υπολογιστές για εργαστηριακές ασκήσεις

Υπολογιστής καθηγητή

Προτζέκτορας

Τοποθεσία

Η αίθουσα βρίσκεται στο ΤΟΛ 2 στο επίπεδο του κυλικείου του ΤΕΙ ΑΜΘ.