Κατάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας

19 July 2021, 8:24 pm

Η κατάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας θα γίνεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΟΧΙ ΜΕ CD) με τον εξής τρόπο:
Ο Μεταπτυχιακός φοιτητής θα μπαίνει στον server eclass.emt.ihu.gr και στο μάθημα (κατάθεση Πτυχιακής) θα ανεβάζει τα αρχεία του CD.
Ο έλεγχος θα γίνεται καθημερινά και θα ενημερώνεται η Βιβλιοθήκη.
Η Βιβλιοθήκη θα ελέγχει τυχόν οφειλές και αν αυτές δεν υπάρχουν θα στέλνει τη Βεβαίωση μη Οφειλής στη Γραμματεία.