Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουάριος 2018

15 January 2018, 11:27 am

Πρόγραμμα εξετάσεων Χειμερινού εξαμήνου 2017 - 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

03.02.2018

Σάββατο

11:00-14:00

Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Συναλλαγών

07.02.2018

Τετάρτη

17:00-20:00

Ειδικά Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

10.02.2018

Σάββατο

11:00-14:00

Ειδικά θέματα Φορολογικής Ελεγκτικής

17.02.2018

Σάββατο

11:00-14:00

Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση

24.02.2018

Σάββατο

11:00-14:00

Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης - Ανάλυσης

 

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξέτασης Εαρινού εξαμήνου 2016 - 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

03.02.2018

Σάββατο

11:00-14:00

Εταιρική Διακυβέρνηση - Εσωτερικός Έλεγχος