ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

Πανοραμική άποψη του λιμανιού της Καβάλας