ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

2 June 2017, 1:06 pm Written by 
Read 8130 times Last modified on Friday, 02 June 2017 13:15
  • Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ στην «Λογιστική και Ελεγκτική κ Διεθνείς Συναλλαγές» διαθέτουν την κατά το δυνατόν επάρκεια επιτυχίας στις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ.
  • Παροχή διδακτικού έργου
  • Συμμετοχή σε συνέδριο/σεμινάριο
  • Απαλλαγή από τις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Απαλλαγών
Rate this item
(0 votes)