ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Υπεύθυνος καθηγητής μαθήματος:

Παύλος Δελιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Διδάσκοντες

 • Χρήστος Γκρος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Χαράλαμπος Σπαθής, Καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Γρηγόριος Τσαραμανίδης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΣΟΛ, e-mail: g.tsaramanidis@solae.gr
 • Γεώργιος Βεζυργιάννης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», email:george.vezyrgiannis@pkf.gr
 • Ιωάννης Βαρβατσουλάκης, Εσωτερικός Ελεγκτής- Ελεύθερος Επαγγελματίας, Επισκέπτης Καθηγητής, Παν. Πατρών και Πειραιά, emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ιωάννης Φίλος, Αναπλ. Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Σκοπός του μαθήματος

 Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις έννοιες της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου στο σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον. Πέρα από τη γνώση του θεσμικού πλαισίου, αναλύονται πρακτικά θέματα εφαρμογής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης σε εισηγμένες και μη επιχειρήσεις, καθώς και νέοι τομείς ενδιαφέροντος όπως η λειτουργία των Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εισάγοντας παράλληλα θέματα που αφορούν στις διαδικασίες διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου και το ρόλο του στη σύγχρονη επιχείρηση, ο σπουδαστής αποκτά μια σφαιρική αντίληψη των αναγκών διαφάνειας και ελέγχου στις επιχειρήσεις αλλά και κατέχει δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορεί να στελεχώσει μελλοντικά μια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.

  

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στις Έννοιες της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο. Η Σύγχρονη Διοικητική Δομή Μετά την Εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων. Γενική Εισαγωγική στην Ελεγκτική και το Περιβάλλον της. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Κατανόηση Εσωτερικού Ελέγχου, Σχεδιασμός και Δοκιμασίες Ελέγχου. Ελεγκτική Δειγματοληψία. Ολοκλήρωση Ελεγκτικού Έργου και Εκθέσεις Ελέγχου.

 

Αξιολόγηση 

70% Γραπτό διαγώνισμα μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων, 30% ομαδική εργασία.

  

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Kαζαντζής, Χ. (2006), Ελεγκτική & εσωτερικός έλεγχος. Εκδόσεις Business Plus A.E.
 • Καραμάνης, Κ. (2008), Σύγχρονη ελεγκτική. Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Ξανθάκης, Μ., Σπανός, Λ., Τσιπούρη, Λ. (2003), Εταιρική Διακυβέρνηση, Έννοια και Μέθοδοι Αξιολόγησης. Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Λαζαρίδης, Θ., Δρυμπέτας, Ε. (2011), Εταιρική Διακυβέρνηση. Διεθνής Πρακτική και Ελληνική Εμπειρία. Εκδόσεις Σοφία.
 • Παπαστάθης Π. (2003), Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) στις Επιχειρήσεις-Οργανισμούς & η Πρακτική Εφαρμογή του, Εκδόσεις του ιδίου
 • Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π. (2013), Σύγχρονα θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα