ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Διδάσκοντες

  • Βασίλειος Λουμιώτης, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Σ.Ο.Ε.Λ.
  • Στέργιος Αθιανός, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Λογιστικής, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Αβραάμ Λουτρίδης, KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Διευθυντής Ελέγχου, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Γεωργία Μπόσκου, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Ιωάννης Σαμαράς, Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σκοπός του μαθήματος

O στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της επίδρασης της Λογιστικής σε ένα διεθνές περιβάλλον. Δίνεται έμφαση στην διεθνή διάσταση της Λογιστικής (σε θεωρία και στην πράξη). Υπάρχει εστίαση στην παγκόσμια εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων και στην επίδραση των αρχών θέσπισης αυτών.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Ανάλυση της λογιστικής για πολυεθνικές. Μελέτες της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και χρηματοοικονομικά πρότυπα πληροφόρησης. Αξιολόγηση της προσπάθειας της διεθνούς λογιστικής εναρμόνισης.

 

 

Αξιολόγηση

Γραπτή Εργασία (coursework) 50% και γραπτές εξετάσεις (exams) 50%.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

  • Βλάχος Χ., Λουκάς Λ. (2009). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τόμοι Α+Β, ε’ έκδοση. Εκδόσεις Παπαζήση-Globaltraining.
  • Grant Thornton συλλογική έκδοση (2009). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τόμοι Α,Β,Γ, γ’έκδοση αναθεωρημένη. Εκδόσεις Grant Thornton.
  • Alexander D., Britton A., Jorissen A. (2008). International Financial Reporting & Analysis. Thomson Learning.
  • Sutton T. (2008). Corporate Financial Accounting & reporting. Prentice Hall.
  • Walton P., Aerts W. (2006). Global Financial Accounting & Reporting. Thomson Learning.