ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διδάσκοντες

 • Σταύρος Βαλσαμίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Παύλος Δελιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Κωνσταντίνος Στεφάνου, Καθηγητής TEI Θεσσαλονίκης, Τμήμα Λογιστικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ηλίας Σαντουρίδης, Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Λογιστικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σκοπός του μαθήματος

Οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον στα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, το οποίο οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση της επεξεργασίας των λογιστικών δεδομένων και στους ελέγχους που είναι αναγκαίοι για να διαβεβαιώσουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδομένων που επεξεργάζεται το λογιστικό σύστημα
Στόχος του μαθήματος είναι η σε βάθος μελέτη στις έννοιες των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, την διαδικασία ανάπτυξης και διαχείρισης τους.
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο σπουδαστής άποψη για τον τρόπο σχεδιασμού, εφαρμογής, λειτουργίας και ελέγχου των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, όπως επίσης και η εξέταση της χρησιμότητας και της σκοπιμότητας των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια σε βάθος μελέτη της εφαρμογής των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, όπως αυτά διαμορφώνονται υπό το πρίσμα των τρεχουσών οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών (διεθνοποίηση της οικονομίας, αποκέντρωση της οργάνωσης, ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής, κλπ.).
Γίνεται εκτίμηση της χρήσης λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και πως αυτά βελτιώνουν τον σχεδιασμό και το έλεγχο της επιχείρησης.
Αρχικά, αναπτύσσονται έννοιες και μελετούνται στοιχεία από τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα. Στη συνέχεια, το μάθημα πραγματεύεται τα Συστήματα Διοικητικής και Οργανωτικής Υποστήριξης, όπου περιλαμβάνονται τα Γνωστικά Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και τα Συστήματα Υποστήριξης Λογιστικών Αποφάσεων. Στο τρίτο μέρος του μαθήματος περιγράφονται τα Διεθνή Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα.
Πρακτικά, γίνεται εξοικείωση στο περιβάλλον των μηχανογραφημένων επιχειρηματικών εφαρμογών και επαφή με σύγχρονες αντιλήψεις σε θέματα ERP, CRM, SCM.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • • Romney & Steinbart (2006). Accounting Information Systems, 10e. Prentice Hall Business Publishing.
  • Wilkinson, Cerullo, Raval (2002). Accounting Information Systems, 4e. John Wiley & Sons.
  • Kaschek, R.; Kop, C.; Steinberger, C.; Fliedl, G. (Eds.) (2008). Information Systems and e-Business Technologies.
  • Management Information Systems, James A. O'Brien and George Marakas, The McGraw-Hil, 2008, 8/e.
  • Management Information Systems, Raymond McLeod and George Schell, 2006, Prentice Hall, 10th Edition
  • Laudon & Laudon (2007). Management Information Systems: Managing the Digital Firm & Multimedia, 10/E, Prentice Hall.
  • Essentials of Management Information Systems, Jane Laudon and Kenneth Laudon, Prentice Hall, 8th Edition, 2008.