ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Υπεύθυνος καθηγητής μαθήματος:

Α. Γ. Καρασαββόγλου, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διδάσκοντες

 • Αναστάσιος Γ. Καρασαββόγλου, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Θόδωρος Παναγιωτίδης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ιωάννης Ταμπακούδης, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Λειτουργιών, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Σκοπός του μαθήματος

Οι αγορές σήμερα είναι ανοιχτές στο διεθνή ανταγωνισμό. Οι σύγχρονοι μάνατζερ είναι επομένως υποχρεωμένοι να εργάζονται σε ένα πολύπλοκο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Το μάθημα αυτό παρέχει χρήσιμα εργαλεία και μεθόδους για τη διερεύνηση των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και του Διεθνούς Εμπορίου και στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής σε θέματα παγκόσμιας οικονομίας.

Περιεχόμενο μαθήματος

 • οι επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου στις εγχώριες αγορές, οφέλη και περιορισμοί
 • το διεθνές εμπόριο υπό συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές
 • η κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών (εργατικό δυναμικό, κεφάλαιο) σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης
 • ο σκοπός και η επίδραση των πολυεθνικών εταιριών στην παγκόσμια οικονομία
 • άμεσες Ξένες Επενδύσεις, ανταγωνισμός και επιχειρηματικότητα
 • εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
 • περιφερειακές οικονομικές ενώσεις και οργανισμοί και παγκόσμιο εμπόριο
 • ρόλος και σημασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι

 

 
Πίνακας κατανομής των διδασκόντων 
Εβδομάδα Καθηγητής Περιεχόμενο
1η Εβδομάδα Ζαρωτιάδης Οικονομική Γεωγραφία της Φτώχειας και της Υπανάπτυξης
2η Εβδομάδα Ζαρωτιάδης Παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση
3η Εβδομάδα Ζαρωτιάδης Παγκοσμιοποίηση, Άνιση Παγκοσμιοποίηση και Παγκόσμιο Εμπόριο
4η Εβδομάδα Παναγιωτίδης Αγορά Συναλλάγματος, Συναλλαγματική Θεωρία και Πολιτική
5η Εβδομάδα Παναγιωτίδης Ισοδυναμία Επιτοκίων και Νομισματική Πολιτική, Ισοδυναμία Αγοραστικών Δυνάμεων, Όροι Εμπορίου και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα
6η Εβδομάδα Παναγιωτίδης Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα
7η Εβδομάδα Καρασαββόγλου Διεθνής Μετανάστευση: Θεωρία και Πολιτικές
8η Εβδομάδα Ταμπακούδης Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές, Ζητήματα Διεθνούς Χρηματοδότησης
9η Εβδομάδα Καρασαββόγλου Ιστορία της Μετανάστευσης στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο – Ανάλυση Επιπτώσεων
10η Εβδομάδα Ταμπακούδης Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ
11η Εβδομάδα Ταμπακούδης Άμεσες Ξένες Επενδύσεις – Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
12η Εβδομάδα   Ειδική Διάλεξη
13η Εβδομάδα   Ειδική Διάλεξη
 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Αγιομυργιαννάκης Γ., Βλάσσης Μ., Thompson H., 2006, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Εκδόσεις Rosili (Τζωρτζάκης)
 • Μελάς Κ., Πολλάλης Γ., 2005, Παγκοσμιοποίηση και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
 • Πουρναράκης Ε., 2000, Διεθνής Οικονομική – Μια εισαγωγική προσέγγιση, Β’ Έκδοση, Αθήνα.
 • Gilpin R., 2004, Η πρόκληση του παγκόσμιου καπιταλισμού – Η παγκόσμια οικονομία τον 21ο αιώνα, Δ’ Έκδοση, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα
 • Thompson H., 2006, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Εκδόσεις Rosili (Τζωρτζάκης)