ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αναρτήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2020. Είναι διαθέσιμο μέσω του μενού της ιστοσελίδας ή άμεσα από εδώ.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΔΙΕΘΝOYΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ότι παρέχονται οι παρακάτω εναλλακτικές δυνατότητες:

 

Α) Πλήρους Φοίτησης (Full – Time) διάρκειας 3 εξαμήνων, (2 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

Β) Μερικής Φοίτησης (Part – Time) διάρκειας 5 εξαμήνων,

Γ) Διά Ζώσης - Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία,

Δ) Διδασκαλία και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα (αν υπάρχει μη ελληνόφωνο ακροατήριο).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση κατά το διάστημα Παρασκευή 03 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 Κυριακή 20/09/2020.

 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2020.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην αίτηση υποψηφιότητας.

 

Το κόστος* του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 3.900 ευρώ για το σύνολο των 3 εξαμήνων για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ή των 5 εξαμήνων για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης και καταβάλλεται από τους φοιτητές ως ακολούθως:

*Υπάρχει δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης με έκπτωση 10%

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

 • Εγγραφή του φοιτητή: 900 € ευρώ

 

 • Εγγραφή του φοιτητή: 450 € ευρώ
 • Έως 31 Ιανουαρίου 2021: 1.500 € ευρώ

 

 • Έως 31 Ιανουαρίου 2021: 900 € ευρώ
 • Έως 30 Ιουνίου 2021: 1.500 € ευρώ.

 

 • Έως 30 Ιουνίου 2021: 900 € ευρώ

 

 • Έως 31 Ιανουαρίου 2022: 900 € ευρώ
 • Έως 31 Ιουνίου 2022: 750 € ευρώ

 

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον / την υποψήφιο/α (βλέπε σχετικά εδώ)
 2. Υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών (βλέπε σχετικά εδώ)

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

 

Για τις συστατικές επιστολές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προτεινόμενο υπόδειγμα (βλέπε σχετικά εδώ).

 

Όσοι υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου ή / και στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν, μπορούν να καταθέσουν τώρα την αίτησή τους και μετά το πέρας των εξετάσεων το αντίγραφο πτυχίου που θα πιστοποιεί ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

 

Οι συνεντεύξεις υποψηφίων φοιτητών θα πραγματοποιηθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από ενημέρωσή τους, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΣΔΟ.

 

Η γραμματεία δεν μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

 • δεν είναι πλήρεις (πλήρως συμπληρωμένα έντυπα και όλα τα δικαιολογητικά)
 • δεν χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα έντυπα

 

Όλες οι πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://aa.ihu.gr/

 

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2510 – 462197.

 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Αθανάσιος Μανδήλας

Καθηγητής

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ, αποφάσισε την διεξαγωγή των εξετάσεων της 1ης εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και πρώτη του Σεπτεμβρίου, αφού θα έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που υπαγορεύονται για τη διαφύλαξη της υγείας των εξεταζόμενων και των εξεταζόντων

Αναρτήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου 2020. Είναι διαθέσιμο μέσω του μενού της ιστοσελίδας ή άμεσα από εδώ.

 

Μετά την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από απόσταση, την αγορά του λογισμικού Zoom καθώς και τη σχετική παραμετροποίηση του για διδασκαλία, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται πλέον μέσω τηλεκπαίδευσης.

Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκαν εικονικές αίθουσες με τους αντίστοιχους συνδέσμους (link). Η κάθε αίθουσα υποστηρίζει επιλεγμένα μαθήματα τα οποία αναρτώνται σε συγκεκριμένο σύνδεσμο. Οι φοιτητές θα πρέπει την ώρα που έχουν μάθημα να επιλέγουν τον αντίστοιχο σύνδεσμο σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα. Έτσι, οι φοιτητές του ΠΜΣ Λογιστική & Ελεγκτική επιλέγοντας το σύνδεσμο της εικονικής αίθουσας 6 παρακολουθούν αποκλειστικά τα μαθήματα του ΠΜΣ Λογιστικής & Ελεγκτικής.

Ο σύνδεσμος της Αίθουσας 6 είναι ο: https://zoom.us/j/821336275

Ανοίγοντας το link θα σας ζητηθεί η άδεια για τη σύνδεση μέσω του προγράμματος zoom που ήδη έχετε εγκαταστήσει.

Λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού και των ρυθμίσεων ήχου και βίντεο υπάρχουν στο παρακάτω σύνδεσμο

https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/icustom/zoom-manual_setup_sound_video.pdf

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών στο αντικείμενο ‘ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ’ ότι παρέχονται οι παρακάτω εναλλακτικές δυνατότητες:

Α) Πλήρους Φοίτησης (Full – Time) διάρκειας 3 εξαμήνων, (2 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

Β) Μερικής Φοίτησης (Part – Time) διάρκειας 5 εξαμήνων,

Γ) Διά Ζώσης - Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία,

Δ) Διδασκαλία και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα (αν υπάρχει μη ελληνόφωνο ακροατήριο).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση κατά το διάστημα Τετάρτη 24 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2019