ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6 September 2021, 8:31 am

Παρακαλούνται οι φοιτητές που οφείλουν τη Διπλωματική τους εργασία να την καταθέσουν στη Γραμματεία μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2021 ώστε να λάβουν μέρος στην προσεχή Ορκωμοσία.