Ανακοίνωση εγγραφής στο σύστημα του exams

29 January 2021, 10:42 am

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην εξέτασητων μαθημάτων, στην παρούσα εξεταστική περίοδο, παρακαλείστε άμεσα να προβείτε σε εγγραφή για το μάθημα μέσω της πλατφόρμας των εξετάσεων (https://exams.emt.ihu.gr/).

Υπενθυμίζεται ότι η σύνδεση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τους υπάρχοντεςκωδικούς που χρησιμοποιούνταιγια την είσοδό σας στο eclass και στο χαρτοφυλάκιό σας προσθέτετε τα μαθήματα τα οποία πρόκειται να εξετασθείτε.