Ημερομηνία εξεταστικής 2019-2020

26 May 2020, 9:06 am

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ, αποφάσισε την διεξαγωγή των εξετάσεων της 1ης εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και πρώτη του Σεπτεμβρίου, αφού θα έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που υπαγορεύονται για τη διαφύλαξη της υγείας των εξεταζόμενων και των εξεταζόντων