Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018

19 July 2018, 5:39 am

Ημερομηνία

Ώρα

Μάθημα

Εισηγητής / τρια

 

Αίθουσα Π.Μ.Σ.

Σάββατο 01.09.2018

11:00-14:00

Ειδικά θέματα Φορολογικής Ελεγκτικής

Στατιστικές Μέθοδοι Έρευνας

Αθανάσιος Μανδήλας

Γιαννούλα Φλώρου

ΤΟΛ 2-1

Τετάρτη 05.09.2018

17:00-20:00

Σύγχρονα  Θέματα  Διεθνούς Λογιστικής

Αθανάσιος Μανδήλας

ΤΟΛ 2-1

Σάββατο 08.09.2018

11:00-14:00

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης - Ανάλυσης

Σταύρος Βαλσαμίδης

Δημήτριος Κουρτίδης

ΤΟΛ 2-1

Τετάρτη 12.09.2018

17:00-20:00

Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Συναλλαγών

Εταιρική  Διακυβέρνηση - Εσωτερικός Έλεγχος

Καλλιόπη Καλαμπούκα

Παύλος Δελιάς

ΤΟΛ 2-1

Σάββατο 15.09.2018

11:00-14:00

Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση

Ειδικά Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Αθανάσιος Μανδήλας

Βασίλειος Ζουμπουλίδης

ΤΟΛ 2-1