ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

17 April 2018, 1:57 pm

A) Η εξέταση Διπλωματικών Εργασιών προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την 1η εβδομάδα του Μαΐου.

Όσοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιθυμούν να γίνει η εξέταση της Διπλωματικής τους εργασίας αυτό το χρονικό διάστημα παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία τη Διπλωματική τους εργασίας μέχρι την Παρασκευή  27 Απριλίου 2018.

Β) Η επόμενη εξέταση Διπλωματικών Εργασιών προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου

Όσοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιθυμούν να γίνει η εξέταση της Διπλωματικής τους εργασίας αυτό το χρονικό διάστημα παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία την Διπλωματική τους εργασία μέχρι την Παρασκευή  18 Μαΐου 2018.