ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

30 January 2018, 10:35 am

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τροποποιηθεί το πρόγραμμα μαθημάτων και έχει αναρτηθεί στον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας. Μπορείτε να βρείτε το νέο πρόγραμμα εδώ.