Τροποποίηση προγράμματος μαθημάτων ΠΜΣ 01/2018

15 January 2018, 1:03 pm

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τροποποιηθεί το πρόγραμμα μαθημάτων και έχει αναρτηθεί στον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας. Μπορείτε να βρείτε το νέο πρόγραμμα εδώ.