Κατάθεση - εξέταση διπλωματικών εργασιών

15 January 2018, 11:20 am

Η επόμενη εξέταση Διπλωματικών Εργασιών προβλέπεται να πραγματοποιηθεί προς το τέλος Ιανουαρίου.

Όσοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιθυμούν να γίνει η εξέταση της Διπλωματικής τους εργασίας αυτό το χρονικό διάστημα παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία την Διπλωματική τους εργασίας μέχρι την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου.