ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αναρτήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου 2019. Είναι διαθέσιμο μέσω του μενού της ιστοσελίδας ή άμεσα από εδώ.Αναρτήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2018. Είναι διαθέσιμο μέσω του μενού της ιστοσελίδας ή άμεσα από εδώ.

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με την αριθμ. 6/30.04.2018 (θ. 5 ο ) αποφάσισε, εις μνήμη του εκλιπόντος καθηγητή του τμήματος Αναγνώστη Κηπουρού, τη χορήγηση δύο υποτροφιών ύψους «500,00»€ εκάστη, σε αποφοίτους του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική» και «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων».

Ημερομηνία

Ώρα

Μάθημα

Εισηγητής / τρια

 

Αίθουσα Π.Μ.Σ.

Σάββατο 01.09.2018

11:00-14:00

Ειδικά θέματα Φορολογικής Ελεγκτικής

Στατιστικές Μέθοδοι Έρευνας

Αθανάσιος Μανδήλας

Γιαννούλα Φλώρου

ΤΟΛ 2-1

Τετάρτη 05.09.2018

17:00-20:00

Σύγχρονα  Θέματα  Διεθνούς Λογιστικής

Αθανάσιος Μανδήλας

ΤΟΛ 2-1

Σάββατο 08.09.2018

11:00-14:00

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης - Ανάλυσης

Σταύρος Βαλσαμίδης

Δημήτριος Κουρτίδης

ΤΟΛ 2-1

Τετάρτη 12.09.2018

17:00-20:00

Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Συναλλαγών

Εταιρική  Διακυβέρνηση - Εσωτερικός Έλεγχος

Καλλιόπη Καλαμπούκα

Παύλος Δελιάς

ΤΟΛ 2-1

Σάββατο 15.09.2018

11:00-14:00

Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση

Ειδικά Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Αθανάσιος Μανδήλας

Βασίλειος Ζουμπουλίδης

ΤΟΛ 2-1

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ΑΜΘ γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών στο αντικείμενο ‘ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ’ ότι παρέχονται οι παρακάτω εναλλακτικές δυνατότητες:

Α) Πλήρους Φοίτησης (Full – Time) διάρκειας 3 εξαμήνων, (2 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

Β) Μερικής Φοίτησης (Part – Time) διάρκειας 5 εξαμήνων,

Γ) Διά Ζώσης - Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία,

Δ) Διδασκαλία και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα (αν υπάρχει μη ελληνόφωνο ακροατήριο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση κατά το διάστημα Τετάρτη 27 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.

Το ΠΜΣ «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές» θα πραγματοποιήσει την Τελετή Καθομολόγησης στις 20 Ιουνίου 2018 στις 18:30 στο Φουαγέ του Αμφιθεάτρου του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Καθηγητής Αθανάσιος Μανδήλας

Διευθυντής ΠΜΣ

A) Η εξέταση Διπλωματικών Εργασιών προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την 1η εβδομάδα του Μαΐου.

Όσοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιθυμούν να γίνει η εξέταση της Διπλωματικής τους εργασίας αυτό το χρονικό διάστημα παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία τη Διπλωματική τους εργασίας μέχρι την Παρασκευή  27 Απριλίου 2018.

Β) Η επόμενη εξέταση Διπλωματικών Εργασιών προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου

Όσοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιθυμούν να γίνει η εξέταση της Διπλωματικής τους εργασίας αυτό το χρονικό διάστημα παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία την Διπλωματική τους εργασία μέχρι την Παρασκευή  18 Μαΐου 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τροποποιηθεί το πρόγραμμα μαθημάτων και έχει αναρτηθεί στον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας. Μπορείτε να βρείτε το νέο πρόγραμμα εδώ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τροποποιηθεί το πρόγραμμα μαθημάτων και έχει αναρτηθεί στον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας. Μπορείτε να βρείτε το νέο πρόγραμμα εδώ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τροποποιηθεί το πρόγραμμα μαθημάτων και έχει αναρτηθεί στον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας. Μπορείτε να βρείτε το νέο πρόγραμμα εδώ.