ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η περίοδος εγγράφων παρατείνεται έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2017

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ΑΜΘ γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο ‘ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ’ ότι  μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση κατά το διάστημα Παρασκευή 1 έως και την Τρίτη  12 Σεπτεμβρίου 2017.

Το ΠΜΣ «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές» θα πραγματοποιήσει την Τελετή Καθομολόγησης στις 8 Μαρτίου 2017 στις 18.30 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ ΑΜΘ.

 

Καθηγητής Αναστάσιος Γ. Καρασαββόγλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Μανδήλας

Διευθυντές ΠΜΣ

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: 01/02/2017 – 18/2/2017

17:00-20:00, Τετάρτη 1/2: Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Συναλλαγών

11:00-14:00, Σάββατο 4/2: Ειδικά Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

17:00-20:00, Τετάρτη 8/2: Ειδικά θέματα Φορολογικής Ελεγκτικής

11:00-14:00, Σάββατο 11/2: Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση

11:00-14:00, Σάββατο 18/2: Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης - Ανάλυσης