ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

Επικοινωνία:
Αναστάσιος Γ. Καρασαββόγλου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Λογιστικής,
Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462193

Fax: 0030-2510-462193

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Προσωπικά Στοιχεία 

   

Βαθμίδα

 

Καθηγητής

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Βασικός τίτλος Σπουδών: Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Freiburg in Breisgau/πρώην Δυτ. Γερμανία


Διδακτορικό Δίπλωμα: Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Freiburgin Breisgau/πρώην Δυτ. Γερμανία

 

 Διδασκόμενα Μαθήματα

Μακροοικονομική

Σεμινάριο Τελειοφοίτων

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

 ¨ Μακροοικονομία

¨ Θεωρία και Πολιτική της Ανάπτυξης/Μεγέθυνσης

¨ Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική

¨ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

¨ Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική

¨ Αγορά εργασίας – Θεωρία και πολιτική

Πλήρες βιογραφικό