Super User

Super User

Η κατάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας θα γίνεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΟΧΙ ΜΕ CD) με τον εξής τρόπο:
Ο Μεταπτυχιακός φοιτητής θα μπαίνει στον server eclass.emt.ihu.gr και στο μάθημα (κατάθεση Πτυχιακής) θα ανεβάζει τα αρχεία του CD.
Ο έλεγχος θα γίνεται καθημερινά και θα ενημερώνεται η Βιβλιοθήκη.
Η Βιβλιοθήκη θα ελέγχει τυχόν οφειλές και αν αυτές δεν υπάρχουν θα στέλνει τη Βεβαίωση μη Οφειλής στη Γραμματεία.

Αναρτήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2021. Είναι διαθέσιμο μέσω του μενού της ιστοσελίδας ή άμεσα από εδώ.

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην εξέτασητων μαθημάτων, στην παρούσα εξεταστική περίοδο, παρακαλείστε άμεσα να προβείτε σε εγγραφή για το μάθημα μέσω της πλατφόρμας των εξετάσεων (https://exams.emt.ihu.gr/).

Υπενθυμίζεται ότι η σύνδεση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τους υπάρχοντεςκωδικούς που χρησιμοποιούνταιγια την είσοδό σας στο eclass και στο χαρτοφυλάκιό σας προσθέτετε τα μαθήματα τα οποία πρόκειται να εξετασθείτε.

Αναρτήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2020. Είναι διαθέσιμο μέσω του μενού της ιστοσελίδας ή άμεσα από εδώ.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΔΙΕΘΝOYΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ότι παρέχονται οι παρακάτω εναλλακτικές δυνατότητες:

 

Α) Πλήρους Φοίτησης (Full – Time) διάρκειας 3 εξαμήνων, (2 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

Β) Μερικής Φοίτησης (Part – Time) διάρκειας 5 εξαμήνων,

Γ) Διά Ζώσης - Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία,

Δ) Διδασκαλία και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα (αν υπάρχει μη ελληνόφωνο ακροατήριο).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση κατά το διάστημα Παρασκευή 03 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 Κυριακή 20/09/2020.

 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2020.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην αίτηση υποψηφιότητας.

 

Το κόστος* του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 3.900 ευρώ για το σύνολο των 3 εξαμήνων για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ή των 5 εξαμήνων για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης και καταβάλλεται από τους φοιτητές ως ακολούθως:

*Υπάρχει δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης με έκπτωση 10%

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

 • Εγγραφή του φοιτητή: 900 € ευρώ

 

 • Εγγραφή του φοιτητή: 450 € ευρώ
 • Έως 31 Ιανουαρίου 2021: 1.500 € ευρώ

 

 • Έως 31 Ιανουαρίου 2021: 900 € ευρώ
 • Έως 30 Ιουνίου 2021: 1.500 € ευρώ.

 

 • Έως 30 Ιουνίου 2021: 900 € ευρώ

 

 • Έως 31 Ιανουαρίου 2022: 900 € ευρώ
 • Έως 31 Ιουνίου 2022: 750 € ευρώ

 

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον / την υποψήφιο/α (βλέπε σχετικά εδώ)
 2. Υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών (βλέπε σχετικά εδώ)

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

 

Για τις συστατικές επιστολές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προτεινόμενο υπόδειγμα (βλέπε σχετικά εδώ).

 

Όσοι υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου ή / και στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν, μπορούν να καταθέσουν τώρα την αίτησή τους και μετά το πέρας των εξετάσεων το αντίγραφο πτυχίου που θα πιστοποιεί ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

 

Οι συνεντεύξεις υποψηφίων φοιτητών θα πραγματοποιηθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από ενημέρωσή τους, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΣΔΟ.

 

Η γραμματεία δεν μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

 • δεν είναι πλήρεις (πλήρως συμπληρωμένα έντυπα και όλα τα δικαιολογητικά)
 • δεν χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα έντυπα

 

Όλες οι πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://aa.ihu.gr/

 

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2510 – 462197.

 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Αθανάσιος Μανδήλας

Καθηγητής

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ, αποφάσισε την διεξαγωγή των εξετάσεων της 1ης εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και πρώτη του Σεπτεμβρίου, αφού θα έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που υπαγορεύονται για τη διαφύλαξη της υγείας των εξεταζόμενων και των εξεταζόντων

Αναρτήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου 2020. Είναι διαθέσιμο μέσω του μενού της ιστοσελίδας ή άμεσα από εδώ.