ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Χαραξτηριστικά αίθουσας

  • Χωριτικότητα 60 ατόμων για διάλεξη
  • 25 πλήρως εξοπλισμένοι προσωπικοί υπολογιστές για εργαστηριακές ασκήσεις
  • Υπολογιστής καθηγητή
  • Προτζέκτορας

Τοποθεσία

Η αίθουσα βρίσκεται στο ΤΟΛ 2 στο επίπεδο του κυλικείου του ΤΕΙ ΑΜΘ.